ЗАЈЕЧАР У КРАГУЈЕВЦУ

   У Народном Музеју у Крагујевцу је 7.06.2019. године наставник наше школе Душан Ђорђевић – хармоника, одржао концерт камерне музике са својим гостима  Жељком Раденковићем – хармоника, Милошем Младеновићем – хармоника,  Стефаном Адамовићем – хармоника и  Јеленом Николић – виола.