омш."Стеван Мокрањац" Зајечар

Стручни активи

 

 

 

АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

 

Актив за Развој школског програма ОМШ „Стеван Мокрањац“ чине представници професора и стручних сарадника. Њихово именовање одређује директор школе.

 

Чланови стручног актива су:

 

 

 

Чланови стручног актива за Развој школског програма

 

Угљеша Тодоровић

Нототекар- координатор

 

Душан Ракић

Нас.хармонике

 

Драгана Петровић

Нас.теорије

 

Ива Кожицић

Нас.гитаре

 

Весна О.Костић

Нас.клавира


 

АКТИВ ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

 

Актив за Школско развојно планирање ОМШ „Стеван Мокрањац“ чине представници професора и стручних сарадника. Њихово именовање одређује директор школе.

 

Чланови стручног актива су:

 

 

Братислав Смичковић

Нас.виолине  –  координатор

 

Милош Поповић

Нас.кларинета

 

Микаела Смичковић

Нас.солфеђа

 

Душан Ракић

Нас.хармонике

 

Константин Вал Терликер

Нас.гитаре

 

Данилка Блинџов

Родитељ

 

Дарко Милосављевић

Представник локалне самоуправе