омш."Стеван Мокрањац" Зајечар

Стручни активи

 

 

 

АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

 

Актив за Развој школског програма ОМШ „Стеван Мокрањац“ чине представници професора и стручних сарадника. Њихово именовање одређује директор школе.

 

Чланови стручног актива су:

 

 

Угљеша Тодоровић

Нототекар – координатор

 

Душан Ђорђевић

Нас.хармонике

 

Драгана Петровић

Нас.теорије

 

Ива Кожицић

Нас.гитаре

 

Весна О.Костић

Нас.клавира

 

Данилка Блинџов

Родитељ

 

Јелена Алексић

Представник локалне самоуправе

 


 

АКТИВ ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

 

Актив за Школско развојно планирање ОМШ „Стеван Мокрањац“ чине представници професора и стручних сарадника. Њихово именовање одређује директор школе.

 

Чланови стручног актива су:

 

 

Братислав Смичковић

Нас.виолине  –  координатор

 

Милош Поповић

Нас.кларинета

 

Микаела Смичковић

Нас.солфеђа

 

Душан Ракић

Нас.хармонике

 

Константин Вал Терликер

Нас.гитаре

 

Драган Мирчић

Родитељ

 

Дарко Милосављевић

Представник локалне самоуправе