омш."Стеван Мокрањац" Зајечар

Како помоћи детету које трпи насиље?

 • Златна крилатица на првом месту – Разговор сва врата отвара! Разговарајте стално са Вашим дететом, како би сте добили прилику да чујете  његове проблеме када наиђу;
 • Озбиљно схватите сваку назнаку проблема. Деца тешко започињу разговор на тему насиља, посебно оног које је усмерено  ка њима.
 • Покажите поступцима да сте уз дете;
 • Нагласите да је дете исправно поступило, и да вам је драго да се обратило;
 • Нагласите да је храбра одлука говорити о насиљу, насилном догађају;
 • Заштитите дете одмах!
 • Помозите детету да развије способност да се одупре насилнику.
 • Осмислите заједно са дететом „сценарио“ за сусрет са насилником.
 • Обратите се што пре одељенском старешини, стручном сараднику, директору или било ком запосленом у школи;
 • Захтевајте од одељенског старешине да проблем реши на часу одељенске заједнице;
 • Научите дете како да затражи помоћ одраслих.
 • Научите дете како да превазиђе страх од насилника;
 • Научите дете да пријавом насилног понашања и насилника не наноси штету насилнику, и да не треба да се због тога осећа лоше, напротив….
 • Помозите детету да развије социјалне вештине и моделе понашања  којима ће се заштитити у насилној ситуацији;
 • Постављајте детету питања која ће га усмерити да самостално реши проблем –  нпр. „шта  мислиш да треба учинити у овој ситуацији?“ ; „Уколико  одабереш одређено решење, какви  ће бити исходи таквог избора? Како  даље поступити?“
 • Градите самопоуздање код детета;
 • Укључите дете у ваннаставне активности;
 • Користите ресурсе заједнице и школе (спортске клубове, културна дешавања у заједници, створите позитивно окружење за дете..) што ће се позитивно одразити на његово самопоуздање.
 • Припремите дете вештинама и знањем;