омш."Стеван Мокрањац" Зајечар

Наставно особље

 

НАСТАВНИЦИ КЛАВИРА

Весна Обрадовић Костић

Ива Ристић

Милица Милосављевић

Милена Петровић

Ана Величковић

Предраг Ристић

НАСТАВНИЦИ ВИОЛИНЕ

Братислав Смичковић

Иван Костић

Јован Ђорђевић

НАСТАВНИЦИ ХАРМОНИКЕ

Душан Ракић

Жељко Раденковић

Душан Ђорђевић

НАСТАВНИЦИ ГИТАРЕ

Борис Милорадовић

Никола Милошевић

Владимир Недељковић

НАСТАВНИК КЛАРИНЕТА

Милош Поповић

НАСТАВНИЦИ ТЕОРИСКИХ ПРЕДМЕТА

Микаела Смичковић

Наташа Јовановић

Драгана Петровић

Сандра Николић