омш."Стеван Мокрањац" Зајечар

Основни подаци

Назив школе: ОМШ.“Стеван Мокрањац“ Зајечар

Адреса школе: Тимочке буне бр.14, 19000 Зајечар

Директор школе: Милан Митић

Секретар школе: Јасмина Милутиновић

Шеф рачуноводства: Биљана Ивановић

Председник Школског одбора: Милена Ћирић

Председник Савета родитеља: Тамара Ђорђевић

ПИБ: 100577068

Шифра делатности: 8520

Матични број: 07147848

Жиро рачун: 840-843660-72

Телефони: 019/3100-790    /    019/440-791    /    019/440-790

Факс: 019/425-870

Интернет адреса: www.mokranjaczajecar.edu.rs

Електронска пошта: muzicka_za@mts.rs