омш."Стеван Мокрањац" Зајечар

Школски одбор

                     Орган управљања у школи је Школски одбор. Школски одбор ОМШ.“Стеван Мокрањац“ Зајечар има 9 чланова који чине три представника запослених, три представника родитеља и три представника јединице локалне самоуправе општине Зајечар. Чланове органа управљања из реда запослених предлаже наставничко веће, а из реда родитеља – савет родитеља. Прeдсeдникa бирajу члaнoви вeћинoм глaсoвa oд укупнoг брoja члaнoвa.


 

  1. Јелена Алексић
  2. Сузана Јовановић
  3. Марија Остојић
  4. Жељко Раденковић
  5. Милена Ћирић
  6. Ана Величковић
  7. Владимир Ђуричић
  8. Дарко Милосављевић
  9. Марија Милојевић