омш."Стеван Мокрањац" Зајечар

Школски одбор

                     Орган управљања у школи је Школски одбор. Школски одбор ОМШ.“Стеван Мокрањац“ Зајечар има 9 чланова који чине три представника запослених, три представника родитеља и три представника јединице локалне самоуправе општине Зајечар. Чланове органа управљања из реда запослених предлаже наставничко веће, а из реда родитеља – савет родитеља. Прeдсeдникa бирajу члaнoви вeћинoм глaсoвa oд укупнoг брoja члaнoвa.


 

  1. Данило Губеринић, економиста
  2. Владимир Ђуричић, дипл.економиста
  3. Марија Милојевић, мастер економиста
  4. Дарко Милосављевић, проф.физичког васпитања
  5. Ненад Пашалић, доктор ветеринарске медицине