омш."Стеван Мокрањац" Зајечар

Стручни тимови

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

Тим за самовредновање ОМШ.“Стеван Мокрањац“ Зајечар чине представници професора и стручних сарадника, члан савета родитеља и чланови ученичког парламента. Њихово именовање одређује директор школе.

Чланови тима су:

 

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД НАСИЉА , ЗЛОСТАВЉАЊА, ЗАНЕМАРИВАЊА

Тим за заштиту од насиља, злостављања, занемаривања ОМШ.“Стеван Мокрањац“ Зајечар чине представници професора и стручних сарадника, њихово именовање одређује директор школе.

Чланови тима су:

 

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Тим за инклузивно образовање ОМШ.“Стеван Мокрањац“ Зајечар чине представници професора и стручних сарадника. Њихово именовање одређује директор школе.

Чланови тима су:

 

ТИМ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Тим међупредметних компетенција ОМШ.“Стеван Мокрањац“ Зајечар чине представници професора и стручних сарадника. Њихово именовање одређује директор школе.

Чланови тима су:

 

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ ШКОЛЕ

Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе ОМШ.“Стеван Мокрањац“ Зајечар чине представници професора и стручних сарадника и родитеља деце. Њихово именовање одређује директор школе.

Чланови тима су: