омш."Стеван Мокрањац" Зајечар

Стручни тимови

 

 

 

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

 

Тим за самовредновање ОМШ „Стеван Мокрањац“ Зајечар чине представници професора и стручних сарадника, члан савета родитеља и чланови ученичког парламента. Њихово именовање одређује директор школе.

 

Чланови тима су:

  

 

Татјана Милисављевић Петровић

Педагог  – координатор

 

Јелена Стојковић

Нас.камерне и хора

 

Марија Радуловић

Нас.солфеђа

 

Милена Ћирић

Нас.клавира

 

Јован Ђорђевић

Нас.виолине

 

Борис Милорадовић

Нас.гитаре

 

Наташа Станимировић

Родитељ

 

Јелена Алексић

Представник локалне самоуправе

 


 

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

 

Тим за заштиту од насиља, злостављања, занемаривања ОМШ „Стеван Мокрањац“ Зајечар чине представници професора и стручних сарадника. Њихово именовање одређује директор школе.

 

Чланови тима су:

 

 

Милан Митић

Директор

 

Марија Радуловић

Нас.солфеђа – координатор

 

Јасмина Милутиновић

Секретар – чување документа

 

Татјана Милисављевић Петровић

Педагог   

 

Микаела Смичковић

Нас.солфеђа

 

Милош Стојадиновић

Родитељ

 

Невена Првуловић

Представник локалне самоуправе

 


 

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

 

Тим за инклузивно образовање ОМШ „Стеван Мокрањац“ Зајечар чине представници професора и стручних сарадника. Њихово именовање одређује директор школе.

 

Чланови тима су:

 

 

Милена Ћирић

Нас.клавира – координатор

 

Татјана Милисављевић Петровић

Педагог   

 

Никола Стојковић

Нас.клавира

 

Ива Кожицић

Нас.гитаре

 

Предраг Ристић

Нас.клавира

 

Јелена Алексић

Родитељ

 

Биљана Станојевић

Представник локалне самоуправе

 


 

ТИМ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

 

Тим међупредметних компетенција ОМШ „Стеван Мокрањац“ Зајечар чине представници професора и стручних сарадника. Њихово именовање одређује директор школе.

 

Чланови тима су:

 

 

Сандра Николић

Нас.теорије – координатор

 

Татјана М.Петровић

педагог

 

Душан Ракић

Нас.хармонике

 

Брана Бајовић

Нас.соло певања

 

Лидија Петковић Нинић

Родитељ

 

Санела Тошић Стојановић

Представник локалне самоуправе

 


 

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе ОМШ.“Стеван Мокрањац“ Зајечар чине представници професора и стручних сарадника и родитеља деце. Њихово именовање одређује директор школе.

 

Чланови тима су:

 

 

Никола Стојковић

Нас.клавира – координатор

 

Милош Поповић

Нас.кларинета

 

Весна О.Костић

Нас.клавира

 

Иван Костић

Нас.виолине

 

Угљеша Тодоровић

Нототекар

 

Драгана Петровић

Нас.солфеђо

 

Милена Вукашиновић

Родитељ

 

Биљана Станојевић

Представник локалне самоуправе