омш."Стеван Мокрањац" Зајечар

ПРАВНА АКТА ШКОЛЕ

Статут школе 2022

Измене и допуне правилника о раду 2021/2022

Годишњи план рада школе за школску 2021/2022.

Анекс годишњег плана рада за школску 2020/2021.

Правилник о условима, поступку напредовања и сустизања разреда ученика

Правилник о организацији и раду библиотеке/нототеке

Правилник о програму свих облика рада стручног сарадника – педагога 

Правилник о програму свих облика рада нототекара и медијатекара 

Правилник о прикупљању и коришћењу средстава накнаде за текућу школску  21/22. годину

Критеријуми за оцењивање у ОМШ „Стеван Мокрањац“  Зајечар

Анекс_Школског_програма_2018-2022

Školski_program_20182022_muzicka

Годишњи план рада за шк.2020-2021 6.10.2020.

СТАТУТ

Нови ГПР Школе2018-2019

prava-deteta-i-učenika-cl.79.doc

правилник-о-оцењивању-ученика-у-основном-образовању-и-васпитању.pdf

pravilnik_o_protokolu_postupanja_u_ustanovi

 pravilnik-o-merama-načinu-i-postupku-zaštite-učenika-2019..doc

Školski_razvojni_plan_20182023