омш."Стеван Мокрањац" Зајечар

Правна Акта Школе

Годишњи план рада за школску 2023/2024 годину.

 

Школски развојни план 2023/24.

 

Школски програм за период од школске 2022/2023. до 2025/2026. године

 

Годишњи план рада за школску 2022/2023 годину.

 

Статут школе 2022.

 

Измене и допуне правилника о раду 2021/2022.

 

Годишњи план рада школе за школску 2021/2022.

 

Анекс годишњег плана рада за школску 2020/2021.

 

Правилник о условима, поступку напредовања и

сустизања разреда ученика.

 

Правилник о организацији и раду библиотеке/нототеке.

 

Правилник о програму свих облика рада стручног сарадника – педагога.

 

Правилник о програму свих облика рада нототекара и медијатекара. 

 

Правилник о прикупљању и коришћењу средстава накнаде за текућу школску  21/22. годину.

 

Критеријуми за оцењивање у ОМШ „Стеван Мокрањац“  Зајечар.

 

Анекс_Школског_програма_2018-2022.

 

Школски програм за период од школске 2018/2019. до 2021/2022. године.

 

Годишњи план рада за школску 2020/2021 годину.

 

Статут 2018 (са изменама и допунама у 2019.години.)

 

Годишњи план рада за школску 2018/2019 годину.

 

Права детета и ученика чл.79.

 

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању.

 

Правилник о протоколу поступања у установи.

 

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика.

 

Школски развојни план за период од 2018/2019 – 2022/2023.