омш."Стеван Мокрањац" Зајечар

Ненаставно особље

Директор

Милан Митић

Секретар

Јасмина Милутиновић

Шеф рачуноводства

Биљана Ивановић

ПЕДАГОГ

Татјана Милисављевић Петровић

НОТОТЕКАР

Угљеша Тодоровић

КЛАВИРШТИМЕР

Никола Милошевић

ПОМОЋНО ОСОБЉЕ

Драгана Петковић – помоћна радница

Данијела Јовановић – помоћна радница

Небојша Славковић – домар