омш."Стеван Мокрањац" Зајечар

Ненаставно особље

Директор

Станоје Јовановић

Секретар

Јасмина Милутиновић

Шеф рачуноводства

Биљана Ивановић

ПЕДАГОГ

Тања Милисављевић

НОТОТЕКАР

Угљеша Тодоровић

КЛАВИРШТИМЕР

Драган Панчић

ПОМОЋНО ОСОБЉЕ

Јасминка Веселиновић – помоћна радница

Татјана Петковић – помоћна радница

Небојша Славковић – домар