ТАКМИЧЕЊЕ ЗА МЛАДЕ КЛАВИРИСТЕУ МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ У ЗАЈЕЧАРУ, 12. АПРИЛА 2017. ОДРЖАЋЕ СЕ ТАКМИЧЕЊЕ ЗА МЛАДЕ КЛАВИРИСТЕ.

ПРИЈАВЕ СУ ДО 5. АПРИЛА 2017. ГОДИНЕ


ПРАВИЛНИК И ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ТАКМИЧЕЊЕ МЛАДИХ ПИЈАНИСТА

Зајечар 2017. година

Члан. 1

 

Право учешћа на такмичењу имају редовни и ванредни  ученици основних музичких школа  који се пријаве за такмичење.

 

Члан. 2

 

Организатор такмичења је Музичка школа „Стеван Мокрањац“ из Зајечара.

 

Члан. 3

 

Такмичење ће се одржати 12. априла 2017. године у сали Музичке школе „Стеван Мокрањац“ у Зајечару, у улици Тимочке Буне бр. 14.

                      

Члан. 4

 

Такмичење је јавно и програм се изводи напамет, осим у категорији клавирска дуа.

Члан. 5

 

Клавир – соло

 

Ученици од II – VI разреда : две композиције различитог карактера.

Члан. 6

 

Клавирски дуо

 

Ученици од II – VI разреда : две композиције различитог карактера.

 

Члан. 7

 

Пријаве за учешће на такмичењу се подносе:

на адресу школе:

Тимочке буне бр.14, 19000 Зајечар

или на е-mail школе: takmicenje@mokranjaczajecar.edu.rs

 

Члан. 8

 

Донација за учешће на такмичењу износи 1000,00 динара.Уплату извршити на жиро рачун број:

840-4453760-16

 модел 97-93744121. Сврха уплате : Донација за такмичење пијаниста.

 

Члан. 9

 

Уз пријаву, која мора бити оверена од стране школе, кандидати достављају  доказ о уплаћеној донацији.

 

Члан. 10

 

Рок за подношење пријава је

  1. 05. априла 2017. године.

 

Члан.11

 

Учесници такмичења сами сносе трошкове пута и боравка у Зајечару.

Члан. 12

 

У случају отказивања учешћа донација се не враћа.

 

Члан. 13

 

Такмичење оцењује жири састављен од клавирских педагога. Чланове жирија  именује организатор такмичења.

 

Члан. 14

 

Уколико члан жирија има ученике на такмичењу, они ће бити оцењени од стране резервног члана жирија.

 

 

Члан. 15

 

Одлука жирија је коначна и неопозива.

 

 

Члан. 16

 

Број награда које ће жири доделити у свакој категорији није ограничен.

 

 

Члан. 17

 

Бодовање учесника врши се сабирањем поена са бодовних листа и израчунавања средње оцене. Потребан број бодова за одговарајућу награду је:

 

Прва награда : 90-100 бодова

Друга награда: 80-89.99 бодова

Трећа награда : 70-79.99 бодова

Похвала : 60-69.99 бодоваПРИЈАВА за такмичење младих пијаниста Зајечар 2017.