ТАКМИЧЕЊЕ МЛАДИХ КЛАВИРИСТА ОМШ „Стеван Мокрањац“ Зајечар 2018. годинеПРАВИЛНИК И ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ТАКМИЧЕЊЕ МЛАДИХ КЛАВИРИСТА ОМШ „Стеван Мокрањац“ Зајечар

Члан. 1

Право учешћа на такмичењу имају редовни и ванредни  ученици основних музичких школа  који се пријаве за такмичење.

 

Члан. 2

Организатор такмичења је Музичка школа „Стеван Мокрањац“ Зајечар.

 

Члан. 3

Такмичење ће се одржати 28. марта 2018. године у сали Музичке школе „Стеван Мокрањац“ у Зајечару, у улици Тимочке Буне бр. 14.

                      

Члан. 4

Такмичење је јавно и програм се изводи напамет, осим у категорији клавирска дуа.

Члан. 5

Клавир – соло

Ученици од II – VI разреда : две композиције различитог карактера.

 

Члан. 6

Клавирски дуо

Ученици од II – VI разреда : две композиције различитог карактера.

 

Члан. 7

Пријаве за учешће на такмичењу се подносе:

на адресу школе:

Тимочке буне бр.14, 19000 Зајечар

или на е-mail школе: mokranjac_za@mts.rs

 

Члан. 8

Донација за учешће на такмичењу износи 1500,00 динара за соло клавир и клавирски дуо. Уплату извршити на жиро рачун број: 840-4453760-16 модел 97-93744121. Сврха уплате : Донација за такмичење клавириста.

 

Члан. 9

Уз пријаву, која мора бити оверена од стране школе, кандидати достављају  доказ о уплаћеној донацији.

 

Члан. 10

Рок за подношење пријава је

  1. март 2018. године.

 

Члан.11

Учесници такмичења сами сносе трошкове пута и боравка у Зајечару.

 

 

Члан. 12

 У случају отказивања учешћа донација се не враћа.

 

Члан. 13

Такмичење оцењује жири састављен од клавирских педагога и пијаниста. Чланове жирија  именује организатор такмичења.

 

Члан. 14

Уколико члан жирија има ученике на такмичењу, они ће бити оцењени од стране резервног члана жирија.

 

 

Члан. 15

Одлука жирија је коначна и неопозива.

 

Члан. 16

Број награда које ће жири доделити у свакој категорији није ограничен.

 

Члан. 17

Бодовање учесника врши се сабирањем поена са бодовних листа и израчунавања средње оцене. Потребан број бодова за одговарајућу награду је:

 

Прва награда : 90-100 бодова

Друга награда: 80-89.99 бодова

Трећа награда : 70-79.99 бодова

Похвала : 60-69.99 бодова

 

ПРИЈАВА за такмичење младих пијаниста Зајечар 2018.