омш."Стеван Мокрањац" Зајечар

restoran

I ИГРА

 ОДАБЕРИ ТАЧАН ОДГОВОР-ОД ТРИ ПОНУЂЕНАА,Б ИЛИ Ц

Укупно 7 питања

На пример:  1.  Лествицаје:             

                             А) Низ од 7 тонова

                             Б) Низ од 8 тонова

                             Ц) Низ од 4 тона

 

 

II  ИГРА

ОДГОВОРИ са ДА или НЕ

Укупно 7  питања

На пример:   1.  Хармонска молска лествица има вођицу.

  1. Легато је знак за понављање.

 

 

III ИГРА

ИЗБАЦИ УЉЕЗА( 1 ОДГОВОР НЕ ПРИПАДА СКУПУ)

Укупно 7  питања

На пример:  1.  А) fis  Б) es  Ц) cis Д) dis

  1. А) d-f  Б) e-g   Ц) c-d

 

 

IV  ИГРА

– Одговори на што више питања за 2 или 3 минута( испитивач чита питања а такмичар одговара усмено). Има укупно 7 питања.

 

Например: 1. Изгради чисту квинту од тона д.

  1. Изговори абецедом наниже тонове  G-дур лествице.

 

 

V  ИГРА

 СЛАГАЛИЦА- Који се музички појам крије иза ових раздвојених слогова?

Тачан одговор ученик даје тако што ређа бројеве картица.

На пример:

  1. – НА
  2. – КА
  3. – МИ
  4. – ДИ

Одговор: 4 1 3 2

 

 

Сваки тачан одговор у квизу доноси 2 поена. У КВИЗУ ЈЕ МОГУЋЕ ОСВОЈИТИ  УКУПНО 100 ПОЕНА, у зависности од броја тачних одговора у свим играма.

 

НАГРАДЕ:  I награда:  90-100 поена

                    II награда:  80-89 поена

                    III награда: 70-79 поена

Похвала: 65-69 поена