„Камерна музика композитора – академика, путовање по Србији“

 

Пројекат Музика композитора-академика, путовање по Србији је покренут од стране Председника Српске академије наука и уметности академика Владимира С. Костића са циљем неговања српске музичке културе. Ова иницијатива представља наставак деловања САНУ које је остварено кроз изложбе „Уметничка збирка САНУ – ликовни уметници академици“, са жељом да се публика широм земље упозна са капиталним уметничким делима чланова САНУ. Овај пројекат је такође значајан и за културну политику земље јер доприноси децентрализацији домаћег културног простора.
Музика композитора-академика, путовање по Србији представља серију концерата који ће се одржати у различитим градовима у Србији (Лесковац, Ниш, Крагујевац, Књажевац, Зајечар, Суботица, Нови Кнежевац, Нови Сад, Београд). На програму би била репрезентативна дела уметничке музике 20. и 21. века, уважених композитора и чланова САНУ: Станојла Рајчића, Властимира Перичића, Властимира Трајковића, Василија Мокрањаца, Љубице Марић, Дејана Деспића, Исидоре Жебељан, Светислава Божића и Ивана Јевтића. Дела су намењена ширем спектру инстумената (клавир, глас, виолина, виола, виолончело, флаута, обоа). Извођачи су млади признати музичари: Игор Дражевић, клавир; Владимир Глигорић, клавир; Душан Панајотовић, виолина; Борислав Чичовачки, обоа; Иван Јарић, виолончело; Мина Глигорић, сопран; Миња Марчетић, флаута;Марина Поповић, виола.
Уводну реч пред почетак сваког концерта дао би Председник САНУ, или неко од композитора-академика. На овај начин би се публици приближила мисија САНУ, а уједно и промовисала национална музика, која је од великог значаја, а неправедно занемарена, и више извођена и призната у иностранству. Предвиђено је да концерт траје два сата са паузом. Пројекат је подржан и већим делом финансиран од стране Министарства културе и информисања Републике Србије.