омш."Стеван Мокрањац" Зајечар

Електронска пријава


  Име ученика
  Презиме ученика
  Јединствени матични број
  Место становања
  Адреса
  Телефон


  Име и презиме оца
  Јединствени матични број оца

  Име и презиме мајке
  Јединствени матични број мајке

  Коју основну школу ученик похађа и у ком је РАЗРЕДУ у овој школској години?
  Пријава за полагање пријемног испита / упис за:
  Да ли је ученик похађао припремни разред у Музичкој школи?


  Инструмент 1*
  Инструмент 2 * (У случају да нема места за инструмент под 1 или ученик покаже предиспозиције за други инструмент на пријемном испиту)

  Начин школовања

  Ваша е-пошта за контакт

  Ваша порука (опционо)

  Сагласан/на сам да се моји лични подаци користе у складу са законом, у сврху и због циља због којих су дати.