омш."Стеван Мокрањац" Зајечар

Електронска пријава


  Име ученика

  Презиме ученика

  Јединствени матични број

  Место становања

  Адреса

  Телефон


  Име и презиме оца

  Јединствени матични број оца


  Име и презиме мајке

  Јединствени матични број мајке


  Коју основну школу ученик похађа и у ком је РАЗРЕДУ у овој школској години?

  Пријава за полагање пријемног испита / упис за:

  Да ли је ученик похађао припремни разред у Музичкој школи?


  Инструмент 1*

  Инструмент 2 * (У случају да нема места за инструмент под 1 или ученик покаже предиспозиције за други инструмент на пријемном испиту)


  Начин школовања

  Ваша е-пошта за контакт


  Ваша порука (опционо)

  Сагласан/на сам да се моји лични подаци користе у складу са законом, у сврху и због циља због којих су дати.