Директор

Иван Костић

Секретар

Јасмина Милутиновић

Шеф рачуноводства

Биљана Ивановић

НАСТАВНИЦИ КЛАВИРА

Весна Обрадовић Костић

Ива Ристић

Бранислава Валовић

Милица Милосављевић

Милена Петровић

Станоје Јовановић

Ана Величковић

Предраг Ристић

НАСТАВНИЦИ ВИОЛИНЕ

Братислав Смичковић

Јован Ђорђевић

Давид Сарамандић

НАСТАВНИЦИ ХАРМОНИКЕ

Душан Ракић

Жељко Раденковић

Душан Ђорђевић

НАСТАВНИЦИ ГИТАРЕ

Борис Милорадовић

Никола Милошевић

Владимир Недељковић

НАСТАВНИК КЛАРИНЕТА

Милош Поповић

НАСТАВНИЦИ ТЕОРИСКИХ ПРЕДМЕТА

Микаела Смичковић

Наташа Јовановић

Драгана Петровић

Сандра Николић

НОТОТЕКАР

Радмила Аврамовић

ПЕДАГОГ

Тања Милисављевић

КЛАВИРШТИМЕР

Драган Панчић

ПОМОЋНО ОСОБЉЕ

Јасминка Веселиновић

Татјана Петковић

Душан Милутиновић