Запослени

Директор

Станоје Јовановић

Секретар

Јасмина Милутиновић

Шеф рачуноводства

Биљана Ивановић

НАСТАВНИЦИ КЛАВИРА

Драгана Живановић

Весна Обрадовић Костић

Ива Ристић

Бранислава Валовић

Милица Милосављевић

Горана Гогић

Милена Петровић

НАСТАВНИЦИ ВИОЛИНЕ

Братислав Смичковић

Јован Ђорђевић

НАСТАВНИЦИ ХАРМОНИКЕ

Душан Ракић

Жељко Раденковић

НАСТАВНИЦИ ГИТАРЕ

Борис Милорадовић

Стефан Шаларевић

НАСТАВНИК КЛАРИНЕТА

Милош Поповић

НАСТАВНИЦИ ТЕОРИСКИХ ПРЕДМЕТА

Наташа Јовановић

Драгана Петровић

Сандра Николић

Микаела Смичковић

КЛАВИРШТИМЕР

Драган Панчић

ПОМОЋНО ОСОБЉЕ

Јасминка Веселиновић

Татјана Петковић

Зоран Аврамовић