Настава у школи се одвија на пет инструмента: виолина, клавир, гитара, кларинет и хармоника. Школовање траје шест а на кларинету четри године.