Контакт

КОНТАКТ ФОРМА
  1. (Обавезно поље)
  2. (исправна Мејл Адреса)
 

АДРЕСА

Тимочке буне бр.14
19000 Зајечар, Србија


019/421-588

www.mokranjaczajecar.edu.rs/


Жиро рачун: 840-843660-72

Шифра делатности: 8520

Матични број: 07147848

ПИБ: 100577068ДИРЕКТОР

Станоје Јовановић

019/425-870

direktor@mokranjaczajecar.edu.rs


СЕКРЕТАР

Јасмина Милутиновић

019/440-791

sekretar@mokranjaczajecar.edu.rs


ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА

КЛАВИР ШТИМЕР

ПОМОЋНО ОСОБЉЕ

Јасминка Веселиновић, Татјана Петковић и Зоран Аврамовић

019/421-588


ПЕДАГОГ

Снежана Зекавица

019/421-588

pedagog@mokranjaczajecar.edu.rs


САЈТ АДМИНИСТРАТОР

Бојан Вучковић

Inn-MIX

info@innmix.com